Our courses - Flamenco Oslo

Pedagogical Plan · January - April 2020

 

* Ask for a free trial class!!

 

This fall's program will be focus at the new production for the Oslo International Flamenco Festival 2020. In connection with this we have the honor to have a collaboration with Ursula López, choreographer from the Ballet in Andalucia. López will work out the production "La leyenda del tiempo", which will have its premiere during the 2020 festival. The performance is in tribute of the great flamenco singer Camarón de la Isla.

 

Norges flamencoforbund would like to invite you all to participate in the stage (of course is optional). There will be three levels so everyone can find a level that suits better.

 

Level 1 will be a rumba 

Level 2 will be a fandangos

Level 3 will be a choreography  Bulerías

Beginners

We welcome all new students! Would you like to learn basic flamenco? Espacio Flamenco Noruega invites you to an introductory course on September 2. In the course we will work with basic technique, get to know the rhythms of flamenco and work with natural movement. No prior knowledge required, and youth are also welcome.

 

Price

Adults course:  1300 NOK //  Two courses =  2400 NOK // three courses: 3300 NOK  

Workshop for kids: 800 NOK 

Account number: 1822.78.83827 (Norges flamencoforbund bank account)

 

Flamenco Norge is part of the Norges flamencoforbund (more info in association page)

Amateur:

we create a space for you to enjoy learning more about the dialogue between musicians, relationship with you and performing on a stage and your “organicity” when you dance. Goal: to leave the studio, this means, put in practice what we learned in class,  for the simply pleasure of dancing. It is also possible just to observe the creative process if you dont like to perform on stage.

Talents:

we create an space to professionalize the dance level in talented people in Norway through choreographic workshops, performances at festivals and dancing in different events. Also we create this small group to be part of our sociocultural projects.

- Learn the aesthetics of flamenco through the different “palos flamencos”

- Develop the corporal expression of flamenco dance and its adaptation with cante and guitar.

- Practice the techniques of flamenco dance (pirouettes, arm and hand technique, zapateado techinque).

- Acquire the necessary skills to develop a dance fragment or a complete dance

- Contextualize what has been learned within the historical framework of flamenco.

LEVEL

1

Are you starting to dance flamenco?

It is important to have a good start and a correct learning of flamenco. And to have a good base of dance, in order not to harm your body. We teach traditional flamenco and we help you to discover your own skills, styles, tactics, etc.

We create short and simple combinations, coordination exercises and short choreographies to enjoy dancing.

LEVEL

2

Do you have a little experience in flamenco?

We practice the movements of the arms of flamenco (braceo), the posture and elegance of the Spanish rhythms and footwork. We shape our posture, strengthen the arms, abdomen, back and legs. We work the rhythm; We work sensations. In this class our body becomes more agile while we have fun. With more challenging combinations.

Technique

Through fun sequences and exercises we concentrate on polishing the movements of the flamenco; cleaning the arm technique and zapateado. We work the tone of the footwork, rhythms and change of rhythm; the form of dance in the space (kinesfera); proper body position, body projection and "organic" movements.

Choreographic atelier

This course is for advanced level and it is designed to add and evolve in the different forms and techniques of flamenco with the intention of professionalizing the execution of the dance, in its physical projection and rhythm, as well as the communication with the musicians. We create complete choreographies for performing practices.

We also work the technique, nuance of the zapateado, control of the rhythms and changes of them in the compass, cadence and form of the dance and correction of the placement from the natural movement of the student, creating personal and flowing forms.

Percussion

Do you like flamenco and would you like

to learn the basis of flamenco percussion?

The course focuses on compass learning, rhythm and “cajon” technique.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Flamenco barnedans