top of page

Our courses - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs
Flamenco semester Sep-Nov.png

Pedagogical Plan · January - April 2020

 

* Ask for a free trial class!!

 

About the course:

 

This semester due to Covid19 we have some special rules and restrictions.

* We need a minimum of 5 students and a maximum of 12 per course.

Please check calendar dates carefully. We don't have class every week due to different festivals and events we have this fall.

Therefore, we will try to have extra days on the weekends.

 

Level 1:

The class will be focus in basic steps, technique and traditional flamenco. Among other things, you will learn about attitude, strength and agility. We will teach short and simple step sequences, coordination exercises and short choreographies with more challenging step combinations.

 

Level 2:

At this level we will work on arm movements, posture, various flamenco rhythms and footwork.

The Palo is coming soon.

 

Level 3:

The plan is to have a faster pace in the class (only for advanced level). The focus in this class will be strengthening the body for dance, step sequences and exercises, to improve arm movements and footwork. We will work with musicality in footwork, rhythm and tempo changes, feeling of space (Kinesfere), attitude, projection and "organic" movements. October and November we will focus on how is to dance at a "tablao" with guitar and cante for those who want to dance at Barbalé live or other "live performances" with musicians.

 

* Additional courses online will be announced. 

 

 

Venue for Workshop: Møllergata 9 NSKI studio 2

 

* Prices:

Flamenco for kids: 1250kr.

Level 1: NOK 1,700.

Level 2: NOK  1,700.

Level 3: NOK 1,700.

2 Levels: NOK 3200.

 

Manton course: NOK 570 (2 days)

 

 

* Binding registration by September 6th, 2020

* There is a limited number of places per class.

* For more info: workshops@flamenconorge.no - 92535300

* To confirm registration for courses, we ask you to pay 50% of the entire semester in advance. The rest of the amount must be paid by 1 October to Bank no: 1822.78.83819 or tip 92535300 (please note "semester course and your name").

Amateur:

we create a space for you to enjoy learning more about the dialogue between musicians, relationship with you and performing on a stage and your “organicity” when you dance. Goal: to leave the studio, this means, put in practice what we learned in class,  for the simply pleasure of dancing. It is also possible just to observe the creative process if you dont like to perform on stage.

Talents:

we create an space to professionalize the dance level in talented people in Norway through choreographic workshops, performances at festivals and dancing in different events. Also we create this small group to be part of our sociocultural projects.

- Learn the aesthetics of flamenco through the different “palos flamencos”

- Develop the corporal expression of flamenco dance and its adaptation with cante and guitar.

- Practice the techniques of flamenco dance (pirouettes, arm and hand technique, zapateado techinque).

- Acquire the necessary skills to develop a dance fragment or a complete dance

- Contextualize what has been learned within the historical framework of flamenco.

LEVEL

1

Are you starting to dance flamenco?

It is important to have a good start and a correct learning of flamenco. And to have a good base of dance, in order not to harm your body. We teach traditional flamenco and we help you to discover your own skills, styles, tactics, etc.

We create short and simple combinations, coordination exercises and short choreographies to enjoy dancing.

LEVEL

2

Do you have a little experience in flamenco?

We practice the movements of the arms of flamenco (braceo), the posture and elegance of the Spanish rhythms and footwork. We shape our posture, strengthen the arms, abdomen, back and legs. We work the rhythm; We work sensations. In this class our body becomes more agile while we have fun. With more challenging combinations.

Technique

Through fun sequences and exercises we concentrate on polishing the movements of the flamenco; cleaning the arm technique and zapateado. We work the tone of the footwork, rhythms and change of rhythm; the form of dance in the space (kinesfera); proper body position, body projection and "organic" movements.

Choreographic atelier

This course is for advanced level and it is designed to add and evolve in the different forms and techniques of flamenco with the intention of professionalizing the execution of the dance, in its physical projection and rhythm, as well as the communication with the musicians. We create complete choreographies for performing practices.

We also work the technique, nuance of the zapateado, control of the rhythms and changes of them in the compass, cadence and form of the dance and correction of the placement from the natural movement of the student, creating personal and flowing forms.

Percussion

Do you like flamenco and would you like

to learn the basis of flamenco percussion?

The course focuses on compass learning, rhythm and “cajon” technique.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Flamenco barnedans

bottom of page