top of page

Pastora Galván

Workshop 

23. Mars til 26. Mars

Verdensstjernen Pastora Galván kommer til Oslo og vil i den anledning holde kurs i flamencodans! Dette er en unik mulighet til å få lære av en av dagens fremste flamencoartister. 

Det blir tre nivåer. Nivå 1 (nybegynner/litt øvet) er åpent for alle og vil ikke være for vanskelig. Nivå 2 (øvet) og Koreografisk Atelier (videregående) er for deg som ønsker noe mer utfordrende.
 
Mer om koreografiske atelier: 
Nivå 1 TARANTO : 17:00 –18:00 (torsd,fre) 10–11.00 (lø, sø)  
Nivå 2  BULERIAS : 18:15 – 19:15 (torsd, fre) 11.15–12.15 (lø, sø) 
( Bulerias: Vi kan velge mellom "pataita" eller koreografi)

Nivå 3 SEGUIRIYA: 19:30 - 21:00 (tors,fre) 12:30 - 14:00 (lø,sø)

 
Sted for workshop: Studio 2, NSKI, Møllergata 9 

* Pris: NOK 1350 for nivå 1 eller 2.  

   NOK 1800 nivå 3 (lengre klass)
   NOK 2500 for to nivåer 1 og 2    -    NOK 2900 for nivå 1 eller 2 PLUS nivå 3

* Bindende påmelding og betaling frist innen 10. Mars
* Det er begrenset antall plasser per klasse, så her er det førstemann til mølla!
* mer info: flamenconoruega@gmail.com

 
* For å bekrefte påmeldingen deres, ber vi om at dere betaler 50 % av kursprisen innen 1. Februar. Resterende beløp betales innen 10 Mars.

Banknr: 12546238863  ( merke Pastora Galvan workshop please)

 

 

* ENGLISH

Flamenco workshop with Pastora Galvan
 

The world renowned flamenco dancer Pastora Galvan is coming to Oslo and will on this occasion be holding a flamenco workshop. This is a unique possibility to learn from one of the leading artists on today’s flamenco scene.

There will be three levels. Level 1 (beginners) is open to everybody and will not be too difficult. Level 2 (intermediate) and level 3 Choreograph Atelier (advanced) is for those who are wanting something a little more challenging.

 

More about Choreograph Atelier : 

​ 

Time: March 23th - 26th, 2017

 
Level 1 TARANTO : 17:00 –18:00 (Thurs,Fri),  10–11.00 (Sa, Su)  
Level 2  BULERIAS : 18:15 – 19:15 (Thurs,Fri),  11.15–12.15 (Sa, Su) 
Bulerias: We can choose between "pataita" or choreography

Level 3 SEGUIRIYA: 19:30 - 21:00 (Thurs,fri),  12:30 - 14:00 (Sa, Su)


Place for Workshop: Studio 2, NSKI, Møllergata 9

* Price:

 NOK 1350 for level 1 or 2.  
 NOK 1800 level 3 (longer class)
 NOK 2500 for two levels 1 ​and​ 2      

​ ​

   NOK 2900 for level 1 or 2 plus level 3* Binding registration and payment by Mars 13. 2017
* There’s a limited number of students per class – first come, first served.

* More info: flamenconoruega@gmail.com

 

* To confirm your registration, we kindly ask you to pay  50% of the course fee by 1 February. 

Remaining Amount Payable March 10th.

 

Banknr: 12546238863 (please mark Pastora Galvan workshop)

bottom of page