top of page

En oppdagelsesreise til flamenco verden

 

"Bli med på reise og opplev flamenco i byene Sevilla, Jerez og Cadiz.

 

Ruta flamenca er en reise til Andalucía, som lar flamencoelskere oppleve dagliglivet i «flamencoens vugge», Sevilla, Cadiz & Jerez. Her kan du både lære og leve flamencoen. Lærerne er dyktige flamencopedagoger med lang erfaring. De vil blant annet fokusere på koreografi, danseteknikk, kroppsbevissthet, rytme og sangforståelse.
 

Bli med på tur til Sevilla, Cadiz og Jerez for å nyte flamencokunsten og bli kjent med byenes bohemske nabolag og med flamencokulturens lidenskapelige sang, dans og gitarspill.

Turen tar oss også til verdenskjente Feria de Sevilla og Pueblos blancos de Cadiz!!!

For mer informasjon: 

Kontakt:

Bellali Austria · contact@flamenconorge.no · 92535300

    Ruta flamenca

 

Spend a journey that will fill up all your senses, enjoying the art of flamenco and the cities of Seville and Jérez.

 

Ruta flamenca is a trip to Andalucia with the purpose of bringing flamenco lovers into the daily life of cities “cunas del flamenco” such as Sevilla & Jerez  in order to learn, live and share various elements of flamenco.

The teachers have great acknowledge of flamenco pedagogy & professional dance experience. They will focus on choreography, dance technique, understanding our body, rhythm, cante, etc.

                    

Experience a week of flamenco 100%, technique, choreography, compass, shows, cultural places and wonderful walks through the streets of Andalucía.

The trip also takes us to the world famous Feria de Sevilla and Pueblos blancos de Cadiz !!!

For more information:

Contact: Bellali Austria: contact@flamenconorge.no - 92535300

leonor1.jpg
ursula2.jpg
norsk.jpg

Om kurs:

Kurs 1 (for nivå 1): flamencoteknikk og koreografi med Leonor Leal - her vil vi fokusere på riktig holdning, svinger, zapateado og arm bevegelse teknikk og kombinasjoner. 

Palo Bulerias pataita: dans, dynamikk, struktur, forståelse

 

Kurs 2 (for nivå  2 og 3) flamencoteknikk og koreografi med Leonor Leal.

Palo Guajira: dans, struktur, vifter teknikk, koreografi.

Om LEONOR LEALhttps://flamencodanza.com/teacher-profile/leo-leal/

Turpakke inkluderer:

* Flamenco teknikk og koreografi workshop kurs 1 eller 2 (6 timer)

OBS! Hvis du er nybegynner på nivå 0, skriv oss for å samle en gruppe på ditt nivå

* Akkompagnement (gitar og sang for koreografi)

* Sevillanas kurs (90 minutter)

* Kompas, cante & Dansestruktur

* En billet til et flamenco-forestilling i Sevilla

* Kulturel aktiviteter (billetter ikke inkludert)

* City tour Sevilla experience (ticket included)

* Frokost og lunsj (sund) (8 dager)

* Glede, godt selskap og uforglemmelige øyeblikk!

* Inkluderer ikke transport, overnatting eller middag (men vi kan hjelpe med dette).

* Hvis du vil ha tips og gruppe tilbud for overnatting, skriv oss privat asap, vi kan hjelpe med dette.

* Workshop start mandag 1. Mai 

Vi ankommer på torsdag 27 April.

* Til de som vil være med på denne turen uten å ta workshopene, veldig glad bli med!! Send oss en privat melding.

 

Påmelding, pris og betaling:

Pris per person

Pris før 27. mars: 5,300 kr.-

Pris etter 27. mars: 6,200 kr.-

 

OBS !!! For å sikre din plass ber vi deg om å betale et ikke refunderbart depositum på kr 2500, - som blir trukket fra den endelige betalingen. Ingen plass vil være reservert uten denne betalingen. (er nødvendig for å reservere studioene, lærerne og musikere).

Banknummer: 1822.78.83827 (Norges Flamencoforbund)

Skriv Ruta Flamenca og navnet ditt som referanse. 

Resterende beløp må betales senest innen 15.april.

TENTATIV PLAN:

VIKTIG, HVIS DU ØNSKER Å HA EN ANNEN PLAN, ER DET ABSOLUT FLEKSIBILITET! SEND OSS EN PRIVAT MELDING OM DET.


england-150397_960_720.png

About the course:

Course 1 Flamenco technique and choreography (level 1)  by Leonor Leal - in this class we will focus on the correct posture, turns, zapateado and arm technique, combinations and a choreography.

Palo Bulerias pataita:  dance, dynamics, structure, understanding

 

Course 2 - Flamenco technique and choreography (level 2 & 3) by Leonor Leal

Palo guajira: dance, structure, fan technique, choreography.

About LEONOR LEAL: https://flamencodanza.com/teacher-profile/leo-leal/

 

This trip and price includes:

* Flamenco technique and choreography either workshop 1 or 2 (6 hours)

OBS! If you are a beginner of level 0 please write us to gather a group of your level

* Accompaniment (guitar & singing for choreography)

* Sevillanas course 90 minutes

* Compas,  Cante & Dance structure

* An entrance to a flamenco performance in Seville

* Cultural tours (tickets not included)

* City tour Sevilla experience (ticket included)

* Breakfast & Lunch (healthy) (8 days)

* Joy, good company and unforgettable moments!

 

* Does not include transportation, lodge and dinners (but we can help with that).

* If you want to have an accommodation tips or book apartment for groups write us in private asap, we can help with that.

*The workshop starts Monday May 1st.

Arriving THURSDAY 27TH APRIL

To those who wants to join this trip without taking the workshops, very gladly you are invited, send us a private message.

 

Sign up, price & payment:

Price is per person. 

Price before March 27th: 5,300 kr.-   

Price after March 27th: 6,200 kr.-   

 

OBS!!! To secure your place, we kindly ask you to pay a non refundable deposit of NOK 2500, which will be deducted from the final payment, no place would be reserve without this payment. (is necessary to reserve the studios, teachers and musicians).

 

Bank number:1822.78.83827 (Norges Flamencoforbund) 

Please write Ruta Flamenca and your name as a reference.

The rest of the payment should be done by April 15th.

TENTATIVE PLAN:

IMPORTANT, IF YOU WANT TO DO YOUR OWN PLAN, THERE IS ABSOLUTE FLEXIBILITY! SEND US A PRIVATE MESSAGE ABOUT IT.

RUTA FLAMENCA 2023.png

Sevilla, Cadiz & Jerez 

Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Sevilla
bottom of page