En oppdagelsesreise til flamenco verden

 

"Bli med på reise og opplev flamenco i byene Sevilla, Jerez og Granada.

 

Ruta flamenca er en reise til Andalucía, som lar flamencoelskere oppleve dagliglivet i «flamencoens vugge», Sevilla & Jerez. Her kan du både lære og leve flamencoen. Lærerne er dyktige flamencopedagoger med lang erfaring. De vil blant annet fokusere på koreografi, danseteknikk, kroppsbevissthet, rytme og sangforståelse.
 

Bli med på tur til Sevilla og Jerez for å nyte flamencokunsten og bli kjent med byenes bohemske nabolag og med flamencokulturens lidenskapelige sang, dans og gitarspill.

Turen tar oss også til Jerezfestivalen 2020 og Pueblos blancos de Cadiz!!!

For mer informasjon: 

Kontakt:

Bellali Austria · contact@flamenconorge.no · 92535300

    Ruta flamenca

 

Spend a journey that will fill up all your senses, enjoying the art of flamenco and the cities of Seville and Jérez.

 

Ruta flamenca is a trip to Andalucia with the purpose of bringing flamenco lovers into the daily life of cities “cunas del flamenco” such as Sevilla & Jerez  in order to learn, live and share various elements of flamenco.

The teachers have great acknowledge of flamenco pedagogy & professional dance experience. They will focus on choreography, dance technique, understanding our body, rhythm, cante, etc.

                    

Experience a week of flamenco 100%, technique, choreography, compass, shows, cultural places and wonderful walks through the streets of Andalucía.

The trip also takes us to the Jerez Festival 2020 and Pueblos blancos de Cadiz !!!

For more information:

Contact: Bellali Austria: contact@flamenconorge.no - 92535300

ursula1.jpg
ursula2.jpg
norsk.jpg

Om kurs:

Kurs 1 (for nivå  2 og 3): Clásico español med Tamara López soloartist av National Ballet of Spain. Denne klassen vil handle om klassiskspansk danseteknikk, bruk av castaneter, kroppsholdning og en liten koreografisk sekvens.

https://flamencodanza.com/teacher-profile/tamara-lopez/

 

Kurs 2 (for nivå  2 og 3): flamencoteknikk med Leonor Leal - her vil vi fokusere på riktig holdning, svinger, zapateado og arm bevegelse teknikk og kombinasjoner. https://flamencodanza.com/teacher-profile/leo-leal/

 

Kurs 3 (for nivå  2 og 3) Koreografi med Úrsula López. “Palo” er ikke bestemt, er vårt valg. Vi skal ha akkompagnement av gitar og sang.

https://flamencodanza.com/teacher-profile/ursula-lopez/

 

På fredag ​​planlegger vi å dra til en vakkert sted (la sierra) og på ettermiddagen nærme oss til Jerez for flamenco-festivalen.

 

For dette kveld kan du kjøpe billetter til dette arrangementet (valgfritt):

Fredag ​​forestilling i Jerez: https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/festival_jerez/evento_simple_noticias_festival_de_jerez/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=48190&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9982afdd7640f737782b0391572fb96c

Turpakke inkluderer:

* Clasico español workshop nivå 2 og 3 (5 timer)

* Flamenco teknikk workshop nivå 2 og 3 (5 timer)

* Koreografi workshop nivå 2 og 3 (5 timer)

OBS! Hvis du er nybegynner på nivå 0, skriv oss for å samle en gruppe på ditt nivå

* Akkompagnement (gitar og sang for koreografi)

* Kompas, cante & Dansestruktur

* En billet til et flamenco-forestilling i Sevilla

* Kulturel aktiviteter (billetter ikke inkludert)

* Frokost og lunsj (sund) 

* Glede, godt selskap og uforglemmelige øyeblikk!

* Inkluderer ikke transport eller middag

* Hvis du vil ha en overnatting på egenhånd, skriv oss privat

* Workshop start mandag 17. februar. Vi ankommer på søndag 16.

* Lodge er inkludert for 2 byer (Sevilla og Jerez), 7 netter (sjekk inn 17 - sjekk ut søndag 23)

Til de som vil være med på denne turen uten å ta workshopene, veldig glad bli med!! Send oss en privat melding.

 

Påmelding, pris og betaling:

Pris per person

Pris før 20. januar: 

Pris etter 20. januar: 

 

OBS !!! For å sikre din plass ber vi deg om å betale et ikke refunderbart depositum på kr 2500, - som blir trukket fra den endelige betalingen. Ingen plass vil være reservert uten denne betalingen. (er nødvendig for å reservere studioene, lærerne og hotellet).

Banknummer: 1822.78.83827 (Norges Flamencoforbund)

Skriv Ruta Flamenca og navnet ditt som referanse. 

Resterende beløp må betales senest innen 14.februar.


england-150397_960_720.png

About the course:

Class 1 Classic Spanish Dance (level 2 & 3) by Tamara López solo artist of the National Ballet of Spain. This class will be about Spanish Dance Technique, use of castanets, body posture and a small choreographic sequence.

https://flamencodanza.com/teacher-profile/tamara-lopez/

 

Class 2 Flamenco technique (level 2 & 3)  by Leonor Leal - in this class we will focus on the correct posture, turns, zapateado and arm technique and combinations. https://flamencodanza.com/teacher-profile/leo-leal/

 

Class 3 - Choreography (level 2 & 3) by Úrsula López. The flamenco “palo” is our choice. We will have guitar and singing accompaniment.

https://flamencodanza.com/teacher-profile/ursula-lopez/

 

On Friday we plan to go to one a beautiful town (sierra) and in the afternoon we will approach to Jerez for the flamenco festival.

For this night you can buy your tickets for this event (optional):

: https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/festival_jerez/evento_simple_noticias_festival_de_jerez/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=48190&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9982afdd7640f737782b0391572fb96c

 

This trip and price includes:

* Spanish dance workshop level 2 & 3 (5 hours)

* Flamenco technique workshop level 2 & 3 (5 hours)

* Choreography workshop level 2 & 3 (5 hours)

OBS! If you are a beginner of level 0 please write us to gather a group of your level

* Accompaniment (guitar & singing for choreography)

* Compas,  Cante & Dance structure

* An entrance to a flamenco show in Seville

* Cultural tours (tickets not included)

* Breakfast & Lunch (nutritive)

* Joy, good company and unforgettable moments!

 

* Does not include transportation or dinner

* If you want to have an accommodation on your own write us in private

*The workshop starts Monday February 17th.

Arriving SUNDAY 16th

* Lodging is included for 2 cities, 7 nights, check in 17th, check out Sunday 23rd)

To those who wants to join this trip without taking the workshops, very gladly you are invited, send us a private message.

 

Sign up, price & payment:

Price is per person. 

Price before January 20th:   

Price after January 20th:   

 

OBS!!! To secure your place, we kindly ask you to pay a non refundable deposit of NOK 2500, which will be deducted from the final payment, no place would be reserve without this payment. (is necessary to reserve the studios, teachers and hotel). 

Bank number:1822.78.83827 (Norges Flamencoforbund) 

Please write Ruta Flamenca and your name as a reference.

The rest of the payment should be done by February 14th

Sevilla & Jerez 

Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Cadiz
Jerez
Sevilla
Sevilla