top of page

Våre Kurs - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs
1.png
2.png
norsk.jpg

 

Flamenco Summer Workshop 

Maise Marquez & Lucas el Luco

Om Maise og Lucas: 

https://www.flamenconorge.no/barbaleflamencolive

Colombianas (med vifter) nivå 2 - 900 kr,- (3 timer kurs)

 

Teknikk - 900 kr,- (3 timer kurs)

 

Ressurser for alegrias nivå 3 - 900 kr.- (3 timer kurs)

 

Bata de cola teknikk og ressurser for compas 12 - 650 kr.-  (to timer)

 

Bulerias masterclass med Lucas 450 kr.- (90 min.)

 

Early bird piser med kombinasjoner (før 15. august)

nivå 2 + teknikk : 1650

nivå 3 + teknikk: 1650

nivå 2 + 3 + teknikk:  2450 kr.- 

nivå 2 + teknikk + bulerias: 2000 kr.-

nivå 3 + teknikk + bulerias: 2000 kr.-

nivå 2 , nivå 3 + teknikk + bulerias: 3000 kr.- 


Gjennom denne workshopen vil du tilegne deg følgende ferdigheter:

 

- Kroppsbevisst arbeid, teknikk og rene bevegelser

– Det skal jobbes med koreografien hvor man kan lære mye rytmikk og flamencokroppsuttrykk.

-Forklaring av hvert avsnitt i dansen

STED:

Stavanger gata 42, 0467 Oslo (West End Studios)

OBS! Merk betalingen med navn og kurs

Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

 

Flamenco workshop

Maise Marquez & Lucas el Luco

About Maise og Lucas: 

https://www.flamenconorge.no/barbaleflamencolive

Colombianas with fan level 2 - 900 kr,-  

(3 timer kurs)

 

Teknikk - 900 kr. (3 timer kurs)

 

Resourses for alegrias level 3 - 900 kr,- (3 timer kurs)
 

Bata de cola technique and resources for compas 12 - 650 kr.- (to timer)

 

Bulerias masterclass with Lucas 450 kr.- (90 min.)

Early bird pices with combinations (before august 15th)

level 2 + technique : 1650

level 3 + technique: 1650

level 2 + 3 + technique:  2450 kr.- 

level 2 + technique + bulerias: 2000 kr.-

level 3 + technique + bulerias: 2000 kr.-

level 2 , level 3 + technique + bulerias: 3000 kr.-

 

Through this workshop you will acquire the following skills:

 

- Body-aware work, technique and clean movements

- Work will be done with the choreography where you can learn a lot of rhythmics and flamenco body expression.

-Explanation of each section in the dance

PLACE

Stavanger gata 42, 0467 Oslo (West End Studios)

IMPORTANT! Mark your payment with your name and workshop

Register : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

NIVÅ

1

Vil du begynne å danse flamenco?

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.  Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Teknikk

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid. Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

 Flamenco-

perkusjon

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?

På kurset fokuseres det på å lære takt, rytme og teknikk på flamencocajon.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og å lære mer om dialogen mellom musikere, dansere og scenerommet. Mål: Innta scenen! Det vil si å prøve ut  i praksis det man har lært i klassen, bare for gleden av å danse, eller bare for å være med på den kreative prosessen for dem som ikke liker å opptre på scenen.

NIVÅ

2

Har du litt erfaring med flamenco?

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid. Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco? smidighet mens vi har det gøy.

Koreografisk

Atelier

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Flamenco barnedans

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Talenter:

Klasser som vil bidra til profesjonaliseringen av dyktige dansere i Norge. Det blir blant annet koreografiske workshops, opptredener på festivaler og ulike arrangementer.

Her kan du:

- Lære flamencoestetikk gjennom de forskjellige flamenco palos.

- Utvikle ditt eget kroppslige uttrykk innen flamencodans og lære om samspillet mellom dans sang og gitar.

- Øve på egne teknikker for flamencodans (piruetter,  armbevegelser, fotarbeid).

- Tilegne deg de ferdighetene som trengs for å utvikle en del av, eller en hel dans.

- Få satt det du lærer inn i flamencoens historiske kontekst.

1.jpg
bottom of page