top of page
es
eng

Våre Kurs - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs

Flamenco Summer Workshop 

summer workshop.png
workshop summer.png

Intensive Summer Flamenco Course

with Noelia Vargas

Welcome to an intensive summer course led by Noelia Vargas, a dancer renowned for her pedagogical skills, deep-rooted tradition, and fresh methodology. Noelia was the first artist to grace the stage at Barbalé, a venue inspired by the historic flamenco tablaos and their cultural significance.

Noelia comes from a deeply rooted flamenco family. Her father was a guitarist for iconic artists like Carmen Amaya and Lola Flores, while her mother was a dancer who also toured with these flamenco legends. She has danced since she was a young kid. Noelia has built an impressive international career. She is renowned not only for her captivating performances but also for her extensive experience teaching flamenco to students from all over the world.

Course Details

Dates: From Thursday 22nd to 25th August 
Location: West end studio

This immersive course aims to teach flamenco with a focus on pausing and calming, all while enjoying the technique. We will delve into the palo por tarantos and the palo de jaleos.

About Flamenco Tarantos 4/4: Tarantos is a style rich in emotional depth and expression. It’s known for its slow, intense rhythm and powerful, melancholic melodies that end up in tangos flamencos.

About Flamenco Jaleos 12 : Jaleos is lively, festive, and full of energy. It’s characterized by its vibrant tempo and joyful expression.

What You Will Learn

  • Structure and Choreography: We will explore the foundations of flamenco dance, understanding how different elements come together to create a performance.

  • Technique and Interpretation: Emphasis will be placed on body movement, turns, and combinations. Special attention will be given to the unique mechanics of zapateado (footwork).

Noelia Vargas’s exceptional teaching style makes her an excellent guide for mastering these techniques. Her approach ensures that students not only learn the steps but also understand the emotion and story behind each movement.

Special Sessions

For Children and New Beginners:


Bellali Austria will lead special sessions tailored for children and beginners, making flamenco accessible and enjoyable for all ages and skill levels.

Join us for this enriching summer course and immerse yourself in the art of flamenco with two outstanding instructors. Whether you are a seasoned dancer or a beginner, this course offers a unique opportunity to deepen your understanding and appreciation of flamenco.

Prices

Kids workshop (3 days) = 700 nok

New beginners workshop (4 days) = 1000 nok

1 workshop (4 days) = 1400 nok

2 workshops = 2600 nok

3 workshops = 3900 nok

Payments can be done via VIPPS - 92535300 or

Bank account - 18227883827. 

IBAN NO0718227883827

siluetasweb1_edited.jpg

NIVÅ 1

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.

 

Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Vil du begynne å danse flamenco?
siluetasweb3_edited.jpg

TEKNIKK

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid.

Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

Flamenco Teknikk: perfeksjonere bevegelser og musikalitet
siluetaweb4_edited.jpg

FLAMENCO-PERKUSJON

I dette kurset går vi dypt inn i å mestre det intrikate samspillet mellom rytme, timing og teknikk til Flamenco Cajón. Deltakerne vil ikke bare lære de grunnleggende prinsippene, men vil også bli guidet gjennom nyansene til dette tradisjonelle perkusjonsinstrumentet, og utforske dets uttrykksevne.

Kurset er designet for å fremme en rik forståelse av flamencorytmer, og gi studentene mulighet til å skape dynamiske og autentiske forestillinger.

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?
femenina-bailarina-de-flamenco_318-56303_edited.jpg

KLASSISK
SPANKS DANS

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet. I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende og lærer å: spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme; klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.) og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill; stilarter, quiebros(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet; bruken av rommet, kvalitet og musikalitet; og kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Utforsk essensen: Fra folkeinspirasjon til Castanet-mestring og elegante bevegelser
siluetaweb2_edited.jpg

NIVÅ 2

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid.

 

Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco smidighet mens vi har det gøy.

Har du litt erfaring med flamenco?
siluetaweb7_edited.jpg

KOREOGRAFISK ATELIER

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

Avansert flamencomestring: å lage profesjonell dansekunst og musikalsk samarbeid
palmearweb_edited.jpg

PALMASKURS

Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Hvis du er en danser, er du velkommen til å være med som danseren vår, bare kontakt meg. Du betaler det samme pris og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.
ee5040342ff3b266492cbed9998fc793_edited.jpg

FLAMENCO BARNEDANS

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Elleve bruker på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for fremtidsaktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.
barbale_jose

Generell informasjon

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og lære mer om samspillet mellom musikere, dansere og scenen. Mål: Ta scenen med storm! Dette betyr å sette det man har lært i klassen ut i livet – enten for dansens glede, eller for å delta i den kreative prosessen, selv for de som foretrekker å ikke opptre på scenen.

Talenter:

Klasser designet for å fremme faglig utvikling blant engasjerte utøvere i Norge. Inkluderer koreografiske workshops, live-opptredener på festivaler og diverse arrangementer. Her vil du:

  • Utforske flamencoestetikk gjennom ulike palos.

  • Forbedre ditt personlige uttrykk og forståelse av samspillet mellom dans, sang og gitar.

  • Perfeksjonere teknikker spesifikke for flamencodans, som piruetter, armbøyninger og fotarbeid.

  • Mestre nødvendige ferdigheter for å koreografere deler av, eller hele dansenumre.

  • Lære flamencoens historie og sette dine ferdigheter inn i en kulturell ramme.

bottom of page