Våre Kurs - Flamenco Oslo

Om kurset:

 

Dette semesteret på grunn av Covid19 har vi noen spesielle regler og begrensninger. 

*Vi trenger minimum 5 elever og maks 12 per kurs. 

Reglene fra NSKI om covid19 ligger nedenfor.

 

Vennligst sjekk kalenderdatoer godt. Vi har ikke klasse hver uke på grunn av forskjellige festivaler og arrangementer vi har i høsten.

Derfor prøver vi å ha ekstra dager i helgene.

 

Niva 1:

Det undervises grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco. Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinns-sekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

 

Niva 2:

På dette nivået jobber vi på armbevegelser, kroppsholdning, ulike flamencorytmer og fotarbeid.

Palo kommer snart.

 

Nivå 3:

Planen er å ha et raskere tempo i klassen (bare for avansert nivå). Vi skal jobbe med styrking av kroppen for dans, trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid. Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser. Oktober og November vil vi fokusere på arbeidet i en “tablao" med gitar og cante for de som vil danse på Barbalé live eller andre “live performance”.

 

*Ekstra kurs kommer online

 

 

Sted for Workshop: Møllergata 9 NSKI studio 2

 

* Priser:

Flamenco for kids: 1250kr.

Nivå 1 : 1700 kr.

Nivå 2: 1700 kr.

Nivå 3: 1700 kr. 

2 Nivåer: 3200 kr.  

 

Manton kurs: 570kr (2 dager)

 

 

* Bindende registrering innen  6. September.2020

* Det er et avgrenset nummer av plasser per time.

* For mer info: workshops@flamenconorge.no - 92535300

* For å bekrefte registrering til kurs ber vi deg om å betale 50% av hele semester på forhånd. Resten av beløpet må betales innen 1. Oktober til Banknr: 1822.78.83819 eller vipps 92535300  (vennligst merk “semesterkurs og ditt navn”).

Dear flamenco dancers,
 

We are very happy to announce that we will have a guest from Seville who will be in Oslo for a season, offering various courses.
Some will be available online as well, and all of them will be in person at the Møllergata 9, studio 2. 
 

*registration is mandatory since we will have very few places due to health precautions in Oslo. 
workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

* *Sign up before October 17th for BATA DE COLA and before

October 27th for the rest of the workshops.

CASTANETS technique & choreographic sequences
Level 2 & 3
October 27th
18:00 - 19:30
350kr. 
*available online (streaming + video recorded)

Different exercises of fingering, movements and coordination of feet and castanets will be worked on by different flamenco styles.

OBJECTIVES

• Train nomenclature and fingers technique, acquire speed and start with coordination exercises of feet and castanets. Include everything worked in small choreographic sequences
Coordination of touches and stomps. Train turns with a touch of castanets. 
-------------------


BATA DE COLA
Level 2 & 3
October 27th & November 3rd 
19:30 - 21:00
750kr. 
*Sign up before October 17th.

Different aspects will be worked on

• Turning technique and setting of markings in a 12-beat measure.
Choreography with bata de cola. "Palos" to choose between Cantiñas, Bamberas, Guajiras or caña.

-------------------

 

SHAWL - MANTON (technique)
Level 2 & 3
October 28th & November 4rd 
20:00 - 21:00
550kr.

 

• Working in the rhythm of 12. Choreographic montage with shawl. Club to choose between Cantiñas, Bamberas, Guajiras or Caña

--------------------

SPECIAL WORKSHOP 
Flamenco tablao and communication resources 


Focus to advanced level
*with guitar & cante
Level 3 & professional
November 7th & 8th (one palo)
November 14th & 15th (another palo)
10:00 - 12:00
600kr (per weekend)

This course is focused for flamenco dancers, guitarists and singers of advanced and professional level. 

A palo will be chosen and students will work with different resources (marcajes or remates) that will be taught in this class to practice with the musicians and carry out a dance in a tablao. Questions will be discussed and answered about the experiences that take place and about the dances that will be done in this class.

Objective: Train the language and communication of the tablao, put into practice the material of each student with live musicians. Improve communication with musicians and resolve doubts about how to carry out a dance or solve problems within a presentation with live musicians.

Palos to work: Cantiñas (Alegrías, Romeras, Mirabrás, Cantiñas), Tarantos, Tientos o Caña, Soleá por Bulerías.

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og å lære mer om dialogen mellom musikere, dansere og scenerommet. Mål: Innta scenen! Det vil si å prøve ut  i praksis det man har lært i klassen, bare for gleden av å danse, eller bare for å være med på den kreative prosessen for dem som ikke liker å opptre på scenen.

Talenter:

Klasser som vil bidra til profesjonaliseringen av dyktige dansere i Norge. Det blir blant annet koreografiske workshops, opptredener på festivaler og ulike arrangementer.

Her kan du:

- Lære flamencoestetikk gjennom de forskjellige flamenco palos.

- Utvikle ditt eget kroppslige uttrykk innen flamencodans og lære om samspillet mellom dans sang og gitar.

- Øve på egne teknikker for flamencodans (piruetter,  armbevegelser, fotarbeid).

- Tilegne deg de ferdighetene som trengs for å utvikle en del av, eller en hel dans.

- Få satt det du lærer inn i flamencoens historiske kontekst.

NIVÅ

1

Vil du begynne å danse flamenco?

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.  Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

NIVÅ

2

Har du litt erfaring med flamenco?

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid. Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco? smidighet mens vi har det gøy.

Teknikk

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid. Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

Koreografisk

Atelier

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

 Flamenco-

perkusjon

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?

På kurset fokuseres det på å lære takt, rytme og teknikk på flamencocajon.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Flamenco barnedans

Smittevernveileder for NSKI Høyskole

Sist oppdatert 14. august 2020

Fra 15. juni 2020 ble regjeringens stenging av universiteter og høyskoler opphevet. Formålet med denne smittevernveilederen er å sikre forsvarlig undervisning på campus, samt sikre skolens studenter og ansatte mot tilfeldig eksponering av koronaviruset covid-19. Skolen skal ivareta smittevernet og forebygge spredningen av viruset i Norge.

Det skal iverksettes tiltak som bidrar til at syke personer ikke er på campus eller andre undervisningslokaler, samt hygiene- og kontaktreduserende tiltak. Dette inkluderer rutiner og håndvask og renhold, og informasjon til og opplæring av studenter og ansatte i smitteverntiltakene.

NSKI Høyskole skal sørge for at alle studenter og ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for tilstedeværelse på campus og legge til rette for at alle kan overholde de råd som følger av tiltakene.

Smittevern legger de overordnede føringene for bruk av NSKIs lokaler. Bruken må tilpasses og organiseres i henhold til lokale forhold.

Studenter og ansatte skal følge de regler og råd som enhver tid gjelder i arbeidslivet.

1 Smitteforebyggende tiltak

Studenter og ansatte skal holde seg unna campus eller forlate campus umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.

Ingen som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering, kan oppholde seg på campus.

Alle skal gjøre seg kjent med og retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følger disse.

Tre grunnprinsipper for å hindre smitte:

 • Hold avstand, minimum en meter.

 • Vask hendene ofte og grundig.

 • Unngå offentlige steder der store folkemengder samler seg.

NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no

NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 Oslo

1.2 Kontaktreduserende tiltak

Sist oppdatert 14. august 2020

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme.

For å redusere smittespredning, må man øke avstand mellom alle personer og redusere antall personer som er sammen. Studenter og ansatte skal så langt det er mulig holde minst 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale. Tenk også på avstand til andre mennesker ved reise til og fra NSKI. Unngå bruk av kollektivtransport dersom det er mulig. Om du må reise kollektivt, så følg reglene som gjelder for bruk av kollektivtrafikk og hold så stor avstand som mulig til andre reisende.

1.2.1 Bruk av undervisningsrom og lokaler

Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer i undervisningsrom på NSKI og andre undervisningslokaler.

Alle undervisningsrom og lokaler skal bookes av bruker, slik at NSKI kan bistå med informasjon om hvem som har brukt lokalene ved behov for smittesporing. Den som booker lokalene, er ansvarlig for at smittevernet blir ivaretatt under bruk.

1.2.2 En meter avstand

Som hovedregel skal det være minst 1 meter avstand mellom personer som oppholder seg på campus eller andre undervisningslokaler ved NSKI Høyskole.

For øvelser og forestillinger gjennomført som en del av undervisning, eksamener eller forskning i regi av UiO, kan utøverne ha mindre avstand enn 1 meter når det er nødvendig ut fra kunstens egenart. For hvert enkelt tilfelle skal det gjennomføres en risikovurdering, nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres, og aktiviteten skal godkjennes av faglig ledelse og studieadministrasjonen.

For undervisningsformål kan avstanden mellom underviser og student være mindre enn en meter dersom undervisningens egenart krever det. Det skal gjennomføres risikovurdering for denne typen undervisning, og nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres.

1.2.3 Arrangementer

Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 deltagere dersom det skjer i NSKIs lokaler eller på annet offentlig sted, hvis kravet om en meters avstand opprettholdes. For hvert arrangement på offentlig sted skal det være:

 • Ansvarlig arrangør som er til stede under hele arrangementet.

 • Risikovurdering skal gjennomføres og tiltak følges opp.

 • Det skal føres oversikt over hvem som er til stede med navn og kontaktinformasjon i tilfelle

  det vil være behov for smittesporing.

 • Gjeldene smittevernregler for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.

 • Aktiviteter organisert av studentene kan gjennomføres i NSKIs lokaler etter avtale med

  studieadministrasjonen. Reglene for arrangementer (helsenorge.no) skal følges.
  NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no

 

NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 Oslo

1.3 Hygienerutiner

Sist oppdatert 14. august 2020

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

1.3.1 God hånd- og hostehygiene

Renhold av brukerutstyr og materiell som deles må brukerne stå for selv.

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med Covid-19.

Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender, og redusere smitte ved hoste.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Hender skal vaskes hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Hender skal vaskes:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem.

 • Når man kommer til NSKI.

 • Når man har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper, kortlesere eller lignende.

 • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing.

 • Etter toalettbesøk.

 • Før og etter måltider.

 • Ved synlig skitne hender.

Tørkepapir må være lett tilgjengelig til bruk.

Alternativer til håndvask

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Enheten må selv kjøpe inn håndsprit.

 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.

 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Hostehygiene

Det anbefales å ha engangs tørkepapir/lommetørkler lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no

NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 Oslo

1.3.2 Renhold

Sist oppdatert 14. august 2020

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Det utføres normalt renhold i kontorer. Utvidet renhold gjennomføres i fellesarealer, undervisningsrom og øvrige undervisningslokaler.

Beskyttelsesutstyr trengs ikke ved renhold, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, også hvis

hansker er brukt. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel

brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke

desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon (70 %) og klorin (4

% natriumhypokloritt).

NSKI skal sørge for at vaskemidler og eventuelle desinfiseringsmidler er tilgjengelige.

2 Når smitte oppstår

Studenter og ansatte som blir syke mens de er på NSKI må gå hjem så snart det er mulig. Ved mulig

sykdom bør ikke offentlig transport benyttes.

2.1 Studenter

Studenter som blir syke eller har vært i nærkontakt med smittet person, bes kontakte SiO Helse som har teststasjon på Blindern, fastlege på telefon/videokonsultasjon eller koronatelefonen (21 80 21 82 - se Oslo kommune) for testing og oppfølging.

Teststasjonen til SiO Helse er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Du må i forkant bestille tidspunkt for testing på telefon 22 85 33 00. Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.15 -11.00 og kl. 12.30 - 14.30. Se mer informasjon på SiO sine nettsider.

  

Studenter som blir syke oppfordres til å varsle studieadministrasjonen ved NSKI, slik at nødvendig

smittesporing og testing kan igangsettes.

 

2.2 Ansatte

Ansatte som blir syke eller har vært i nærkontakt med en smittet person, bes kontakte fastlege

eller koronatelefonen (21 80 21 82

-

se Oslo kommune). Ansatte orienterer sin leder på vanlig måte.

   

2.3 Håndtering av informasjon om karantene- og smittetilfeller

Arbeidsgiver har taushetsplikt om ansattes helseopplysninger og skal behandle alle

personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Arbeidsgiver kan derfor som utgangspunkt

NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no

NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 Oslo

Sist oppdatert 14. august 2020

ikke dele opplysninger om enkeltpersoners helseforhold, hverken til ansatte eller andre med mindre

man har et grunnlag for å dele slike opplysninger.

 • Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing, se retningslinjer på helsedirektoratet.no.

 • Dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene eller er smittet. Identifisering av den ansatte skal unngås så langt det lar seg gjøre. Hvis det er nødvendig å dele navnet på den ansatte som er smittet, skal den ansatte det gjelder bli informert på forhånd. Informasjonen skal behandles konfidensielt og ikke deles unødig.

2.4 Varsling av mistanke om smitte eller bekreftet smitte av korona

2.5 Håndtering av hendelse

Lokal og sentral beredskap håndterer hendelse i tråd med beredskapsplanverket:

Gjelder personer som har vært på NSKI eller i kontakt med miljøer på NSKI. Både ved mistanke om og

bekreftet koronasmitte hos studenter og ansatte må NSKI sette beredskap for å bistå helsetjenesten

med å håndtere smitteoppsporing, tiltak og kommunikasjon med ulike målgrupper.

 • Vurdere tiltak i samarbeid med helsetjeneste/FHI. Studieadministrasjonen har kontakt med bydelsoverlegen.

 • Bistå i smitteoppsporing ved å gi info om hvilke grupper/lokaler osv. vedkommende har vært i. Studieadministrasjonen har oversikt undervisningsrom og lokaler, emner og gruppeinndelinger studiegrupper og bookede lokaler.

 • Varsle berørte om hva de skal gjøre (testing, karantene, osv).

 • Info til andre målgrupper

 • Vurdere avlysning av undervisning, avlyse arrangementer, stenging av lokaler, renhold.

3 Fravær og smittesporing

Det skal føres oversikt over hvem som er til stede i NSKIs lokaler og andre undervisningsrom til enhver tid, i tilfelle det vil være behov for smittesporing.

NSKIs fraværsregler gjelder som skrevet i skolens forskrift og regelverk.

NSKI skal legge til rette for at studenter i karantene, isolering eller ved andre grunner ikke kan delta i undervisningen som planlagt på campus, likevel kan delta i undervisningen digitalt.

3.1 Studentens ansvar

• Studenten er selv ansvarlig for å varsle lærer så snart som mulig, hvis studenten ikke kan delta i undervisningen på campus som planlagt.

3.2 Lærerens ansvar

• Lærere ved NSKI skal ta opprop i starten av undervisningen og registrere oppmøte i NSKIs digitale fraværssystem så snart undervisningstimen er over.

NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no

NSKI Høyskole Møllergata 9 0179 Oslo

3.3 Studieadministrasjonens ansvar

Sist oppdatert 14. august 2020

• Studieadministrasjonen ved NSKI skal sørge for effektiv smittesporing ved behov, og gå i dialog med helsemyndighetene for varsling og risikovurdering.

4 Risikovurdering knyttet til studenter og ansatte i risikogrupper

Studenter og ansatte i risikogruppen for Covid-19 må melde ifra til studieadministrasjonen hvis det er behov for tilrettelagt undervisning. Legeerklæring må vedlegges.

.

4.1 Studenter i risikogruppen

NSKI legger til grunn at det skal være dialog mellom student og lærer/studieadministrasjon dersom studenten tilhører en risikogruppe for Covid-19. Studenten er selv ansvarlig for å informere studieadministrasjonen dersom det er behov for tilrettelagt undervisning. Legeerklæring må vedlegges.

4.2 Ansatte i risikogruppen

NSKI legger til grunn at det skal være dialog mellom leder og ansatt dersom den ansatte tilhører en risikogruppe for Covid-19. Den ansatte er selv ansvarlig for å informere leder dersom det er behov for tilrettelagt undervisning eller annet arbeid. Legeerklæring må vedlegges.

5 Kontaktinformajon

For en samlet oversikt over de ulike risikogruppene og inndelingen av risikogruppene (lett økt risiko

og moderat til høy risiko), og hvilke råd FHI gir til risikogruppene ved liten smittespredning/stor

smittespredning, vises det til FHIs informasjonsside om risikogrupper

 

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse fhi.no og helsenorge.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55

015 som har åpent hverdager kl. 08-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

NSKI HØYSKOLE AS // ORG.NR: 993 396 486 // +47 40065006 // kontakt@nski.no // www.nski.no