top of page

Flamencoforbundet

Norges flamencoforbund er en frivillig organisasjon som skal fremme flamencokulturen i Norge.

For oss er flamenco mer enn bare en musikk- og danseform, det er også et kulturuttrykk og en kulturell identitet. Vi ønsker å spre kunnskap om denne kulturen og å etablere bånd mellom de ulike kulturene som finnes i Norge, og dermed være med på styrke det multikulturelle samfunnet.

Vi har som mål å arrangere og legge til rette for ulike aktiviteter som forskning, konferanser, danseforestillinger, dansekurs, workshops i Norge og i utlandet, samt utvekslinger med utenlandske danseforbund og med artister innen andre kunstformer. Forbundet skal utvikle og promotere aktiviteter både med profesjonelle og med ikke-profesjonelle utøvere – både nasjonalt og internasjonalt.

Et viktig punkt for oss er å styrke og bedre vilkårene til det profesjonelle flamencomiljøet i Norge, og bidra til en økt profesjonalisering av feltet. Dette vil vi blant annet gjøre ved å leie inn profesjonelle artister til kursvirksomhet og forestillinger.

Vi har 3 viktige aktiviteter for å utvikle alt dette:

 

Espacio flamenco Noruega

Mål: Pedagogi

Gjennom flamencoskolenprogramme, jobbe for å få i stand en normert opplæring av danselærere i samarbeid med spanske danseskoler og konservatorier.

 

Oslo International Flamenco Festival

Mål: Utvikler Produskjoner

www.osloflamencofestival.no

 

Barbalé Flamenco Tablao

Mål: Profesjonalisering og jobb for artister (nasjonalt og internasjonalt)

https://www.flamenconorge.no/tablao

Styre

Marisol

Izaurralde

Bellali

Austria

Camilla

Trones

Virgine Ramasco

Svetlana Jakobsen

Brita

Martin

Désirée  Jakobsen

bottom of page