top of page
forbund

Flamencoforbundet

Norges flamencoforbund er en frivillig organisasjon som skal fremme flamencokulturen i Norge.

For oss er flamenco mer enn bare en musikk- og danseform, det er også et kulturuttrykk og en kulturell identitet. Vi ønsker å spre kunnskap om denne kulturen og å etablere bånd mellom de ulike kulturene som finnes i Norge, og dermed være med på styrke det multikulturelle samfunnet.

Vi har som mål å arrangere og legge til rette for ulike aktiviteter, inkludert forskning, konferanser, danseforestillinger, dansekurs og workshops, både i Norge og internasjonalt. Vi søker også å etablere utvekslinger med utenlandske danseforbund og kunstnere fra andre kunstformer. Forbundet skal aktivt utvikle og promotere arrangementer som involverer både profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

En sentral målsetting for oss er å styrke og forbedre forholdene for det profesjonelle flamencomiljøet i Norge, og bidra til en økt profesjonalisering av feltet. Dette inkluderer å engasjere profesjonelle artister for kursvirksomhet og forestillinger.

 

Vi har tre hovedaktiviteter for å oppnå disse målene:​​

 

1. Espacio flamenco Noruega

Mål: Pedagogi

Gjennom flamencoskolenprogramme, jobbe for å etablere normert opplæring av danseinstruktører i samarbeid med spanske danseskoler og konservatorier.

 

2. Oslo International Flamenco Festival

Mål: Utvikler Produskjoner

www.osloflamencofestival.no

 

3. Barbalé Flamenco Tablao

Mål: Profesjonalisering og promotere artister (nasjonalt og internasjonalt)

www.flamenconorge.no

Styre

brita
svetlana

Svetlana Jakobsen

Brita Martin

desiree

Désirée  Jakobsen

virgine

Virgine Ramasco

bellali_9

Bellali Austria

siluet2

Marisol Izaurralde

siluet3

Camilla Trones

bottom of page