top of page
es
eng

Våre Kurs - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs

Flamenco Workshop
José Manuel Álvarez

Tangos del titi (enkelt koreografi) nivå 2 og 3 - 960 kr,- (3 timer kurs);

Teknikk - 960 kr,- (3 timer kurs);

 

Ressurser for jaleos nivå 3 - 960 kr.- (3 timer kurs);

barbale_jose

Velg alternativ 1 eller 2:

 

1. Early bird priser med kombinasjoner: 

 • tangos + teknikk : 1800 kr.-;

 • jaleos + teknikk: 1800 kr.-;

 • tangos + jaleos + teknikk:  2600 kr.-

2. EARLY BIRD 20% SPESIELL RABATT PÅ WORKSHOPS FOR DE SOM HAR BILLETT TIL FLAMENCO KONSERTEN CRUCES PÅ RIKSSCENEN
 

Gjennom denne workshopen vil du tilegne deg følgende ferdigheter: 

 • kroppsbevisst arbeid, teknikk og rene bevegelser

 • musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

 • det skal jobbes med koreografien hvor man kan lære mye rytmikk og flamencokroppsuttrykk.

 • forklaring av hvert avsnitt i dansen

STED:

Intimscene Riksscenen

OBS! Merk betalingen med navn og kurs

Påmelding: workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

siluetasweb1_edited.jpg

NIVÅ 1

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.

 

Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Vil du begynne å danse flamenco?
siluetasweb3_edited.jpg

TEKNIKK

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid.

Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

Flamenco Flourish: perfeksjonere bevegelser og musikalitet
siluetaweb4_edited.jpg

FLAMENCO-PERKUSJON

I dette kurset går vi dypt inn i å mestre det intrikate samspillet mellom rytme, timing og teknikk til Flamenco Cajón. Deltakerne vil ikke bare lære de grunnleggende prinsippene, men vil også bli guidet gjennom nyansene til dette tradisjonelle perkusjonsinstrumentet, og utforske dets uttrykksevne.

Kurset er designet for å fremme en rik forståelse av flamencorytmer, og gi studentene mulighet til å skape dynamiske og autentiske forestillinger.

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?
femenina-bailarina-de-flamenco_318-56303_edited.jpg

KLASSISK
SPANKS DANS

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet. I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende og lærer å: spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme; klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.) og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill; stilarter, quiebros(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet; bruken av rommet, kvalitet og musikalitet; og kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Utforsk essensen: Fra folkeinspirasjon til Castanet-mestring og elegante bevegelser
siluetaweb2_edited.jpg

NIVÅ 2

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid.

 

Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco smidighet mens vi har det gøy.

Har du litt erfaring med flamenco?
siluetaweb7_edited.jpg

KOREOGRAFISK ATELIER

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

Avansert flamencomestring: å lage profesjonell dansekunst og musikalsk samarbeid
palmearweb_edited.jpg

PALMASKURS

Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Hvis du er en danser, er du velkommen til å være med som danseren vår, bare kontakt meg. Du betaler det samme pris og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.
ee5040342ff3b266492cbed9998fc793_edited.jpg

FLAMENCO BARNEDANS

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Elleve bruker på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for fremtidsaktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

Generell informasjon

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og å lære mer om dialogen mellom musikere, dansere og scenerommet.

Mål: Innta scenen!

Det vil si å prøve ut  i praksis det man har lært i klassen, bare for gleden av å danse, eller bare for å være med på den kreative prosessen for dem som ikke liker å opptre på scenen.

Talenter:

Klasser som vil bidra til profesjonaliseringen av dyktige dansere i Norge. Det blir blant annet koreografiske workshops, opptredener på festivaler og ulike arrangementer.

Her kan du:

 • Lære flamencoestetikk gjennom de forskjellige flamenco palos.

 • Utvikle ditt eget kroppslige uttrykk innen flamencodans og lære om samspillet mellom dans sang og gitar.

 • Øve på egne teknikker for flamencodans (piruetter,  armbevegelser, fotarbeid).

 • Tilegne deg de ferdighetene som trengs for å utvikle en del av, eller en hel dans.

 • Få satt det du lærer inn i flamencoens historiske kontekst.

bottom of page